Những cú song phi thần sầu của lính cứu hoả cứu người nhảy lầu tự tử

Đây là những cú đá dứt điểm đau như trời giáng của các anh lính cứu hoả, nhưng lại là điều cần thiết để giành lại mạng sống cho những người có ý nghĩ tiêu cực trong cơn cùng cực